LEKTORZY

Barbara Niepytalska
Założycielka i właścicielka Centrum Językowego Global Lingua

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego o profilu prawniczym i biznesowym. Współautorka podręcznika “Key Legal Words”. Od 25 lat pracuje z praktykami prawnikami nad doskonaleniem ich językowych umiejętności zawodowych.

 

Bożena Kupiszewska

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, lektor z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych. Słuchacze kursów Bożeny bardzo wysoko cenią jej skuteczne i przystępne metody nauczania gramatyki języka obcego.