Wieloletnia słuchaczka, Asia Polewska

Bardzo się cieszę, że trafiłam do szkoły języka angielskiego Global Lingua. Lektorki prowadzące zajęcia m.in. Pani Basia Niepytalska (jednocześnie właścicielka szkoły) i Panią Bożena Kupiszewska, są osobami niezwykle profesjonalnymi, zawsze fantastycznie przygotowanymi do zajęć, stwarzającymi wspaniałą i przyjazna atmosferę. Grupy są niewielkie i dzięki temu każdy słuchacz uczestniczy aktywnie w lekcjach. Zajęcia są bardzo urozmaicone. Języka uczymy się zarówno z podręczników, tekstów z internetu jak i z oglądanych w oryginale filmów.
Przychodząc na zajęcia czuję się tak, jakbym przyszła z wizytą do przyjaciół a nie na naukę języka angielskiego.